Privacyverklaring

Privacy-
verklaring

Hoe wij omgaan met jouw privacy

1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt door Op Touw?

Op Touw kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Op Touw en omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Op Touw verstrekt. Op Touw kan de volgende persoonsgegevens verwerken:


  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw geboortedatum
  • Uw bankgegevens
  • Uw IP-adres


2. Waarom heeft Op Touw mijn gegevens nodig?

Op Touw verwerkt uw persoonsgegevens om alle noodzakelijke administratieve werkzaamheden te kunnen uitvoeren: het verzenden van facturen, om telefonisch contact met u op te nemen en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of post) te kunnen benaderen.


3. Hoelang bewaart Op Touw mijn gegevens?

Op Touw bewaart uw persoonsgegevens voor onbepaalde tijd, tenzij u gebruik maakt van uw recht op vergetelheid. Zie hiervoor ‘6. Kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?’.


4. Deelt Op Touw mijn gegevens met anderen?

Op Touw verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan betrokken partners wanneer u de betreffende dienst door de partner afneemt. Mocht het voorkomen dat de belastingdienst een controle uitvoert binnen Op Touw, dan zullen de benodigde persoonsgegevens met deze partij gedeeld worden.


5. Welke gegevens worden opgeslagen bij een websitebezoek en waar worden die voor gebruikt?

Op de website van Op Touw worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Op Touw gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Op Touw maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de AdWords-advertenties van Op Touw bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft hier ook het privacybeleid van Google Analytics aan.

 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Op Touw te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Op Touw heeft hier geen invloed op. Op Touw heeft Google geen toestemming gegeven om via Op Touw verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.


6. Kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@optouw.nl. Op Touw zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


7. Hoe zijn mijn persoonsgegevens beveiligd bij Op Touw?

Op Touw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Op Touw maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Op Touw verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Op Touw op via info@optouw.nl.